נבחר:

המאבק המשותף של המחנה הלאומי

המאבק המשותף של המחנה הלאומי

by העמותה לשינוי המצב

 • 70,000

  סכום לגיוס
 • 44,538

  הסכום שגיוס עד כה
 • 28

  ימים נותרו
 • Target Date

  לסיום הקמפיין
גויס עד כה :
63.63%
Minimum amount is ₪ Maximum amount is ₪
, ישראל

העמותה לשינוי המצב

1 קמפיינים | 0 קמפיינים אהובים

See full bio.

תיאור הפרוייקט

שם סכום תרומה תאריך
אנונימי 180 August 08, 2020
אנונימי 100 August 08, 2020
אנונימי 50 August 06, 2020
אנונימי 50 August 06, 2020
אנונימי 180 August 06, 2020
אנונימי 30 August 06, 2020
אנונימי 100 August 05, 2020
אנונימי 100 August 05, 2020
אנונימי 50 August 04, 2020
אנונימי 360 August 04, 2020
אנונימי 360 August 04, 2020
אנונימי 180 August 04, 2020
אנונימי 50 August 04, 2020
אנונימי 20 August 04, 2020
אנונימי 50 August 03, 2020
אנונימי 180 August 03, 2020
אנונימי 100 August 03, 2020
אנונימי 100 August 03, 2020
אנונימי 100 August 03, 2020
אנונימי 100 August 03, 2020
אנונימי 100 August 03, 2020
אנונימי 180 August 03, 2020
אנונימי 100 August 03, 2020
אנונימי 50 August 03, 2020
אנונימי 10 August 02, 2020
אנונימי 100 August 02, 2020
אנונימי 50 August 02, 2020
אנונימי 360 August 02, 2020
אנונימי 180 August 02, 2020
אנונימי 50 August 01, 2020
אנונימי 50 August 01, 2020
אנונימי 100 August 01, 2020
אנונימי 100 August 01, 2020
אנונימי 500 August 01, 2020
אנונימי 100 August 01, 2020
אנונימי 100 August 01, 2020
אנונימי 100 August 01, 2020
אנונימי 100 August 01, 2020
אנונימי 100 August 01, 2020
אנונימי 100 August 01, 2020
אנונימי 50 July 31, 2020
אנונימי 100 July 31, 2020
אנונימי 50 July 31, 2020
אנונימי 180 July 31, 2020
אנונימי 180 July 31, 2020
אנונימי 100 July 31, 2020
אנונימי 100 July 31, 2020
אנונימי 100 July 31, 2020
אנונימי 180 July 31, 2020
אנונימי 50 July 31, 2020
אנונימי 50 July 31, 2020
אנונימי 50 July 31, 2020
אנונימי 180 July 31, 2020
אנונימי 50 July 31, 2020
אנונימי 100 July 31, 2020
אנונימי 1,080 July 31, 2020
אנונימי 50 July 31, 2020
אנונימי 360 July 30, 2020
אנונימי 360 July 30, 2020
אנונימי 100 July 30, 2020
אנונימי 100 July 30, 2020
אנונימי 100 July 30, 2020
אנונימי 100 July 30, 2020
אנונימי 100 July 30, 2020
אנונימי 180 July 30, 2020
אנונימי 180 July 29, 2020
אנונימי 360 July 28, 2020
אנונימי 50 July 28, 2020
אנונימי 50 July 28, 2020
אנונימי 100 July 28, 2020
אנונימי 180 July 27, 2020
אנונימי 180 July 27, 2020
אנונימי 180 July 27, 2020
אנונימי 360 July 27, 2020
אנונימי 100 July 26, 2020
אנונימי 100 July 26, 2020
אנונימי 50 July 26, 2020
אנונימי 1 July 26, 2020
אנונימי 180 July 26, 2020
אנונימי 180 July 26, 2020
אנונימי 180 July 26, 2020
אנונימי 100 July 25, 2020
אנונימי 100 July 25, 2020
אנונימי 50 July 24, 2020
אנונימי 180 July 24, 2020
אנונימי 50 July 23, 2020
אנונימי 100 July 23, 2020
אנונימי 220 July 23, 2020
אנונימי 180 July 23, 2020
אנונימי 100 July 23, 2020
אנונימי 100 July 22, 2020
אנונימי 100 July 22, 2020
אנונימי 180 July 22, 2020
אנונימי 100 July 21, 2020
אנונימי 100 July 21, 2020
אנונימי 180 July 21, 2020
אנונימי 100 July 21, 2020
אנונימי 100 July 21, 2020
אנונימי 50 July 21, 2020
אנונימי 180 July 21, 2020
אנונימי 100 July 21, 2020
אנונימי 100 July 21, 2020
אנונימי 20 July 21, 2020
אנונימי 180 July 21, 2020
אנונימי 100 July 21, 2020
אנונימי 360 July 21, 2020
אנונימי 360 July 21, 2020
אנונימי 50 July 21, 2020
אנונימי 100 July 21, 2020
אנונימי 180 July 21, 2020
אנונימי 50 July 21, 2020
אנונימי 100 July 21, 2020
אנונימי 50 July 21, 2020
אנונימי 50 July 20, 2020
אנונימי 100 July 20, 2020
אנונימי 180 July 20, 2020
אנונימי 100 July 20, 2020
אנונימי 20 July 20, 2020
אנונימי 50 July 20, 2020
אנונימי 50 July 20, 2020
אנונימי 180 July 20, 2020
אנונימי 100 July 19, 2020
אנונימי 100 July 19, 2020
אנונימי 50 July 19, 2020
אנונימי 25 July 19, 2020
אנונימי 100 July 19, 2020
אנונימי 50 July 19, 2020
אנונימי 100 July 19, 2020
אנונימי 1,080 July 19, 2020
אנונימי 1,080 July 19, 2020
אנונימי 50 July 19, 2020
אנונימי 100 July 19, 2020
אנונימי 20 July 19, 2020
אנונימי 180 July 19, 2020
אנונימי 50 July 19, 2020
אנונימי 360 July 19, 2020
אנונימי 0 July 19, 2020
אנונימי 0 July 19, 2020
אנונימי 50 July 19, 2020
אנונימי 100 July 19, 2020
אנונימי 50 July 19, 2020
אנונימי 100 July 19, 2020
אנונימי 100 July 19, 2020
אנונימי 12 July 19, 2020
אנונימי 50 July 19, 2020
אנונימי 100 July 19, 2020
אנונימי 100 July 19, 2020
אנונימי 0 July 19, 2020
אנונימי 0 July 19, 2020
אנונימי 50 July 19, 2020
אנונימי 180 July 19, 2020
אנונימי 0 July 19, 2020
אנונימי 0 July 19, 2020
אנונימי 720 July 19, 2020
אנונימי 100 July 19, 2020
אנונימי 180 July 19, 2020
אנונימי 100 July 19, 2020
אנונימי 50 July 19, 2020
אנונימי 180 July 19, 2020
אנונימי 50 July 19, 2020
אנונימי 360 July 19, 2020
אנונימי 3 July 19, 2020
אנונימי 0 July 19, 2020
אנונימי 0 July 19, 2020
אנונימי 100 July 19, 2020
אנונימי 50 July 19, 2020
אנונימי 100 July 19, 2020
אנונימי 100 July 19, 2020
אנונימי 180 July 19, 2020
אנונימי 100 July 19, 2020
אנונימי 100 July 19, 2020
אנונימי 20 July 19, 2020
אנונימי 50 July 19, 2020
אנונימי 100 July 19, 2020
אנונימי 1,080 July 19, 2020
אנונימי 100 July 19, 2020
אנונימי 500 July 19, 2020
אנונימי 50 July 19, 2020
אנונימי 500 July 19, 2020
אנונימי 100 July 19, 2020
אנונימי 180 July 19, 2020
אנונימי 100 July 19, 2020
אנונימי 50 July 19, 2020
אנונימי 180 July 19, 2020
אנונימי 180 July 19, 2020
אנונימי 180 July 19, 2020
אנונימי 180 July 19, 2020
אנונימי 100 July 19, 2020
אנונימי 50 July 19, 2020
אנונימי 100 July 19, 2020
אנונימי 50 July 19, 2020
אנונימי 100 July 19, 2020
אנונימי 180 July 19, 2020
אנונימי 360 July 19, 2020
אנונימי 100 July 19, 2020
אנונימי 50 July 19, 2020
אנונימי 50 July 19, 2020
אנונימי 100 July 19, 2020
אנונימי 50 July 19, 2020
אנונימי 100 July 19, 2020
אנונימי 100 July 19, 2020
אנונימי 50 July 19, 2020
אנונימי 50 July 19, 2020
אנונימי 100 July 19, 2020
אנונימי 50 July 19, 2020
אנונימי 50 July 19, 2020
אנונימי 50 July 19, 2020
אנונימי 100 July 19, 2020
אנונימי 100 July 19, 2020
אנונימי 50 July 19, 2020
אנונימי 100 July 19, 2020
אנונימי 100 July 19, 2020
אנונימי 100 July 19, 2020
אנונימי 100 July 19, 2020
אנונימי 50 July 19, 2020
אנונימי 720 July 19, 2020
אנונימי 100 July 19, 2020
אנונימי 100 July 19, 2020
אנונימי 50 July 19, 2020
אנונימי 50 July 19, 2020
אנונימי 180 July 19, 2020
אנונימי 100 July 19, 2020
אנונימי 180 July 19, 2020
אנונימי 180 July 19, 2020
אנונימי 50 July 19, 2020
אנונימי 50 July 19, 2020
אנונימי 720 July 19, 2020
אנונימי 100 July 19, 2020
אנונימי 180 July 19, 2020
אנונימי 20 July 19, 2020
אנונימי 100 July 19, 2020
אנונימי 180 July 19, 2020
אנונימי 50 July 18, 2020
אנונימי 50 July 18, 2020
אנונימי 50 July 18, 2020
אנונימי 180 July 18, 2020
אנונימי 100 July 18, 2020
אנונימי 180 July 18, 2020
אנונימי 100 July 18, 2020
אנונימי 180 July 18, 2020
אנונימי 50 July 17, 2020
אנונימי 50 July 17, 2020
אנונימי 50 July 17, 2020
אנונימי 50 July 17, 2020
אנונימי 50 July 17, 2020
אנונימי 180 July 17, 2020
אנונימי 100 July 17, 2020
אנונימי 50 July 17, 2020
אנונימי 180 July 17, 2020
אנונימי 250 July 17, 2020
אנונימי 50 July 17, 2020
אנונימי 50 July 17, 2020
אנונימי 50 July 17, 2020
אנונימי 100 July 17, 2020
אנונימי 50 July 17, 2020
אנונימי 100 July 17, 2020
אנונימי 50 July 17, 2020
אנונימי 180 July 17, 2020
אנונימי 50 July 17, 2020
אנונימי 50 July 17, 2020
אנונימי 360 July 17, 2020
אנונימי 2,000 July 17, 2020
אנונימי 100 July 17, 2020
אנונימי 100 July 17, 2020
אנונימי 100 July 17, 2020
אנונימי 100 July 17, 2020
אנונימי 360 July 17, 2020
אנונימי 50 July 17, 2020
אנונימי 180 July 17, 2020
אנונימי 100 July 16, 2020
אנונימי 180 July 16, 2020
אנונימי 180 July 16, 2020
אנונימי 180 July 16, 2020
אנונימי 180 July 16, 2020
אנונימי 100 July 16, 2020
אנונימי 180 July 16, 2020
אנונימי 360 July 16, 2020
אנונימי 180 July 16, 2020
אנונימי 100 July 15, 2020
אנונימי 180 July 15, 2020
אנונימי 100 July 15, 2020
אנונימי 100 July 15, 2020
אנונימי 180 July 15, 2020
אנונימי 180 July 15, 2020
אנונימי 100 July 15, 2020
אנונימי 100 July 15, 2020
אנונימי 100 July 15, 2020
אנונימי 50 July 15, 2020
אנונימי 50 July 15, 2020
אנונימי 50 July 15, 2020
אנונימי 100 July 15, 2020
אנונימי 180 July 14, 2020
אנונימי 50 July 14, 2020
אנונימי 50 July 14, 2020
אנונימי 180 July 14, 2020
אנונימי 180 July 14, 2020
אנונימי 100 July 14, 2020
אנונימי 100 July 14, 2020
אנונימי 50 July 14, 2020
אנונימי 360 July 14, 2020
אנונימי 100 July 13, 2020
אנונימי 50 July 13, 2020
אנונימי 100 July 13, 2020
אנונימי 180 July 13, 2020
אנונימי 1,007 July 13, 2020
אנונימי 50 July 13, 2020
אנונימי 180 July 13, 2020
אנונימי 100 July 13, 2020
אנונימי 50 July 13, 2020
אנונימי 100 July 13, 2020
אנונימי 100 July 12, 2020
אנונימי 100 July 12, 2020
סגירת תפריט
×

עגלת קניות

דילוג לתוכן